Privatpolitik
Beskyttelse af personoplysninger og behandling af personoplysninger

Administrator af persondata

Administrator af persondata er selskabet TLG Travel Group LLC med hovedsæde 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

Administratorens repræsentant indenfor den Europæiske Union

Administrator af persondata har til repræsentation i EU udpeget sin repræsentant:
Universo Sp. z o.o, ul. św. Jerzego 1a, 50-518 Wroclaw, Polen, indført i Virksomhedsregisteret under det Nationale Domstolsregister ført af Byretten for Wroclaw-Fabryczna, VI Afdeling for Handelssager med nummer KRS 0000326782, NIP [skattenummer]: 8971749495, herefter kaldet ”Repræsentanten”.

Med henblik på at gøre sine rettigheder i forbindelse med beskyttelse af persondata gældende, skal der fremsendes en henvendelse på polsk eller engelsk til adressen: [email protected] Andre forhold i forbindelse med kundebetjening vil ikke blive behandlet ved hjælp af denne adresse.

Formålet med databehandling

Administrator behandler persondata med henblik på at gennemføre de brugeren afgivne bestillinger på basis af en således indgået aftale. Det er frivilligt, om man samtykker i forbindelse med ordreafgivelse, men det er et krav for indgåelse af aftalen og nødvendigt for gennemførelse af denne.

Persondata, som behandles til andre formål, kræver hver gang afgivelse af samtykke gennem Brugerens aktive handling, efter at han/ hun forudgående er blevet informeret om formålet, tidsrummet om omfanget af databehandlingen.

Til opfyldelse af et efter loven berettiget formål, særligt direkte marketing af egne produkter eller serviceydelser, med samtidig beskyttelse af Brugerens rettigheder og friheder, kan Administratoren behandle data indenfor det på formularen angivne område i forbindelse med ordreafgivelse, i en periode på 5 år fra gennemførelsen af bestillingen.

Lovregler

Enhver Bruger har ret til at kræve:

  • adgang til egne personoplysninger
  • korrigering af personoplysninger
  • begrænsning i brugen af personoplysninger
  • fjernelse af personoplysninger
  • overførsel af personoplysninger

Endvidere kan enhver bruger modsætte sig anvendelse af persondato.

For at gøre brug af ovenstående rettigheder, bedes brugeren kontakte Sikkerhedsadministratoren af informationer ved at sende en e-mailbesked til adressen: [email protected]

Administratoren gennemfører brugerens krav omgående indenfor det område, hvor dette er behandlet af relevante lovbestemmelser. Fjernelse, begrænsning overførsel eller meddelelse om, at brugeren modsætter sig behandling af oplysningerne, vil have indflydelse på den leverede ydelse, og kan medføre, at det bliver umuligt at gennemføre disse ydelser på en korrekt måde. Administratoren står inde for, at Brugerens personoplysninger udelukkende bliver anvendt indenfor rammerne af gennemførelsen af bestillingen eller til andre formål, på grundlag af individuelt afgivne samtykkeerklæringer.

Samarbejdende virksomheder

Afhængigt af de processer der er forbundet med den enkelte ydelse, kan Administratoren videregive persondata til virksomheder, i det omfang dette er nødvendigt, for at gennemføre en korrekt proces. I tilfælde af levering af produkter overdrages persondata til kurer eller postvæsnet med henblik på gennemførelse af leveringen. I tilfælde af gennemførelse af kundebetjening (spørgsmål og krav) overdrages oplysningerne til de virksomheder, der udfører opgaver indenfor det pågældende område.

Overdragelse af behandlingen

Behandlingen af persondata foretages ved samarbejde med virksomheder, som Administratoren har betroet denne arbejdsopgave. Det vedrører virksomheder, der tilbyder serviceydelser indenfor anbringelse af servere samt fremsendelse af elektroniske meddelelser.

Automatisk profilering

Vi gør opmærksom på, at behandlingen af persondate ikke er underlagt automatisk profilering.

Sikring af personoplysninger

Med henblik på at minimere de trusler, som er forbundet med uautoriseret adgang til samlinger af persondata, tager vi alle tiltag for at sikre et korrekt niveau af privatlivsbeskyttelse og sikring af brugernes oplysninger. De redskaber, som vi arbejder med, er udvalgt således, at de sikrer en ordentlig beskyttelse af de anvendte persondata, i overensstemmelse med de herom eksisterende lovkrav.

Cookies og deres brug

Cookies udgør små tekstbeskeder, som bliver sendt af webserveren og gemt hos brugeren. De kan indeholde data angående sådanne handlinger som klik på bestemte links eller sider, det at logge ind på brugerprofilen og læsning af siders indhold.

Vores webside bruger kun de almindelige cookies, som har til formål at tilpasse siden til brugerens behov at gøre det lettere at bruge den for dens brugere f.eks. ved at gemme beskeder angående sessionen, det at logge ind, brugerens indstillinger og sidens sprog.

På vores side bruger vi også cookies, som bliver installeret af Google Analytics, som gør det muligt for os at forstå brugernes behov bedre. Vi benytter os af sæt af cookies (såsom ,,__utma" eller ,,_utmz"), som anonymt gør det muligt at samle og vidergive data angående generelle tendenser uden af identificere de enkelte brugere.

Alle cookies-filer på vores side bliver brugt efter brugerens samtykke.

Brugeren kan give sit samtykke til brug af cookies ved at ændre indstillinger af den browser, som han bruger til at besøge vores side. På samme måde kan den også nægte at give sit samtykke. De indstillinger kan man ændre til enhver tid ved at blokere brug af cookies eller fjerne tidligere oplagrede cookies-filer. Detaljerede oplysninger angående indstillinger, hvad angår lagring af cookies, kan man finde på producentens eller udviklerens sider.