O programe OneTree

V roku 2016, viac než 40% turistov uviedlo, že po skončení dovolenky nie sú úplne spokojní s personálom a realizáciou svojho odpočinku. Skupina popredných hotelov sa rozhodla inovatívnym spôsobom preskúmať očakávania turistov.

Prieskum turistických preferencií Európanov sa začal vo februári 2015. Sponzorom prieskumu je Eurorest Hotels.

Ciele

Cieľom projektu OneTree Research - Skúmame svet je je vypracovanie všeobecnej schémy cestovateľských preferencií osôb, ktoré priemerne raz za rok plánujú dlhšiu dovolenku. Zámerom kampane je zlepšenie fungovania služieb cestovného ruchu , ktoré respondenti označili ako najdôležitejšie.

Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom analýzy súčasných preferencií turistov. Vďaka názorom, zhromaždeným s pomocou inovatívneho dotazníka, bude vytvorený osobitný profil súčasného cestovateľa.

Za účelom uspokojiť turistov v čo najväčšej možnej miere, majitelia turistických zariadení, sa chcú dozvedieť:
Aký je súčasný turista? Aktívny počas dovolenky alebo dávajúci prednosť hlavne relaxu? Chce získať znalosti, študovať turistických sprievodcov a pamiatky, a možno jeho cieľom je uvoľniť sa a oddýchnuť si?

Vďaka tejto iniciatíve bude možné rozvíjať oblasti, ktoré si respondenti počas dovolenky cenia najviac.

Inovácia

Klasické formuláre a dotazníky sa ľuďom spájajú s únavným a časovo náročným osobným dotazníkom. Pri jeho vypĺňaní sú napätí, a tým poskytnúť nepravdivé odpovede. Preto sme sa v našom prieskume zamerali na formu inovatívneho, príjemného testu, , ktorý prenáša myšlienky respondenta na jeho vytúženú dovolenku. Moderný dotazník OneTree je kombináciou zrozumiteľného textu s fotografiami, ktoré pôsobia na predstavivosť respondenta, umožňujú mu uvoľniť sa a vybrať úprimnú a najbližšiu jeho pocitom odpoveď.

Motivácia

Za účelom dodatočnej motivácie k účasti v programe, sponzor prieskumu venoval určité množstvo voucherov oprávňujúcich na 5 bezplatných nocľahov vo vybranom objekte z katalógu hotelov. Vďaka tomu osoba zúčastňujúca sa na prieskume bude môcť zrealizovať svoje sny o ideálnej dovolenke. Voucher je platný po dobu 6 mesiacov od dátumu vydania.

ZÚČASTNITE SA PRIESKUMU