OneTree -ohjelmasta

Vuonna 2016, yli 40% turisteista myönsi olevansa tyytymättömiä hotellin palveluihin ja loman järjestämiseen. Johtava hotelliryhmä on päättänyt tutkia ennennäkemättömällä tavalla turistien odotuksia.

Eurooppalaisten matkailumieltymysten tutkimukset alkoivat helmikuussa 2015 vuonna. Tutkimuksen sponsori on Eurorest Hotels.

Tavoitteet

OneTree Research – Tutkimme Maailmaa -projektin tavoitteena on niiden matkailijoiden mieltymysten yleisten suuntaviivojen kehittäminen, jotka vuodessa suunnittelevat keskimäärin yhden pidemmän lomalähdön. Kampanjan tarkoituksena on niiden matkapalvelujen parantaminen , jotka vastaajat määrittivät tärkeimmiksi.

Tavoite saavutetaan turistien tämänhetkisten mieltymysten analyysin perusteella. Innovatiivisen kyselyn avulla kerättyjen mielipiteiden avulla luodaan omanlaatuinen nykypäivän matkaajan profiili.

Matkakohteiden omistajat haluavat oppia turistien tyydyttämiseksi:
Millainen on nykypäivän turisti? Onko hän aktiivinen vai panostaako hän loman aikana pääasiassa rentoutumiseen? Tahtooko hän hankkia tietoa, opiskella matkaoppaita ja nähtävyyksiä, vai onko hänen tavoitteena kenties lepo ja rentoutuminen?

Tämän hankkeen ansiosta voidaan kehittää niitä osa-alueita, joita vastaajat arvostavat eniten lomansa aikana.

Innovatiivisuus

Perinteisistä lomakkeista ja kyselyistä ihmisille tulevat mieleen vaivalloiset ja aikaa vievät kyselyt. He stressaantuvat niiden täyttämisen aikana ja siten annetut vastaukset ovat vääristyneitä. Siksi meidän tutkimuksessa panostimme testin innovatiiviseen ja mukavaan muotoon, joka siirtää vastaajan mielen hänen tarvitsemansa loman suuntaan. Uudenaikainen OneTree –kysely on yhdistelmä helppolukuista tekstiä ja valokuvia, jotka yhdessä vaikuttavat vastaajan mielikuvitukseen, mahdollistaen rentoutumisen sekä kaikkein sopivimman vastaajan tunnetilaa vastaavan, rehellisen vastauksen antamisen.

Motivaatio

Kannustaakseen ohjelmaan osallistumista, tutkimuksen sponsori on varannut tietyn potin 5 maksuttomaan yöpymiseen oikeuttavia vouchereita valituissa kohteissa hotelli-luettelosta. Tämän ansiosta tutkimuksen suorittava henkilö pääsee toteuttamaan unelmalomansa. Voucher on voimassa 6 kuukautta sen antopäivästä laskettuna.

OSALLISTU TUTKIMUKSEEN