O programu OneTree

V roce 2016 se více než 40% turistů přiznalo, že po ukončení dovolené nejsou plně spokojeni s hotelovou obsluhou i průběhem dovolené. Skupina předních hotelů se rozhodla inovativním způsobem prozkoumat očekávání turistů.

Výzkum turistických preferencí Evropanů byl zahájen v únoru 2015. Sponzorem výzkumu je Eurorest Hotels.

Cíle

Cílem projektu OneTree Research – Objevujeme svět je vypracování celkového schéma zálib cestujících osob, které průměrně jednou v roce plánují delší dovolenou. Záměrem akce je zlepšení fungování turistických služeb, které dotazovaní určili jako nejdůležitější.

Tohoto cíle bude dosaženo pomocí analýzy aktuálních preferencí turistů. Díky údajům shromážděným prostřednictvím inovativní ankety vznikne jedinečný profil současného turisty.

Aby v co nejvyšším stupni uspokojit turisty, se majitelé hotelů touží dozvědět:
Jaký je současný turista? Aktivní nebo toužící hlavně po odpočinku během? Chce se seznamovat s novými místy, studovat bedekry a památky nebo je jeho cílem uvolnění a relaxace?

Díky této iniciativě bude možné rozvinout oblasti, kterých si dotazovaní nejvíce cení během své dovolené.

Inovace

Klasické formuláře a ankety se lidem asociují s nudnými a časově náročnými dotazníky. Během jejich vyplňování jsou nervózní a jejich odpovědi jsou tak v rozporu se skutečností. Proto jsme se v našem výzkumu rozhodli pro formu inovativního, příjemného testu, který přenese myšlenky dotazovaného na místo jeho oblíbené dovolené. Moderní anketa OneTree je spojením jednoduchého textu s fotografiemi, které stimulují fantazii dotazovaného, dovolí mu odreagovat se a zvolit pravdivou odpověď, která je nejbližší jeho vnitřním pocitům.

Motivace

Aby Vás sponzor výzkumu dostatečně motivoval k účasti v programu, vyčlenil stanovený počet voucherů opravňujících k 5 noclehům zdarma ve vybraném objektu z katalogu hotelů. Díky tomuto voucheru bude si bude moci osoba, která dokončí výzkum, splnit své sny o ideální dovolené. Voucher je platný 6 měsíců od data vystavení.

ZÚČASTNĚTE SE VÝZKUMU