Stránkach je k dispozícii iba pre vybraných účastníkov prieskumu.

Táto stránka nie je verejne dostupná, ale je k dispozícii len pre osoby, ktoré boli vybrané na účasť v II. ročníku Európskeho prieskumu turistických preferencií.

Ak ste obdržali od nás v e-maily odkaz, kliknite na neho a prejdite k dotazníku.