Websiden er kun tilgængelig for de udvalgte deltagere i undersøgelsen.

Denne webside er ikke offentligt tilgængelig. Den er udelukkende tilgængelig for personer, som er blevet udvalgt til at deltage i den anden udgave af Den Europæiske Undersøgelse af Turisternes Præferencer.

Hvis du har fået linket fra os pr. mail, klik på det for at komme til undersøgelsen.