Základné informácie o Voucheru
  • Voucher je udelený v rámci iniciatívy OneTree - Skúmame svet pre účastníkov dotazníkového prieskumu, ktorý je realizovaný v priebehu programu.
  • Počet Voucherov je obmedzený , Vouchery budú udeľované do vyčerpania zásob.
  • Voucher oprávňuje jeho držiteľa na využitie bezplatných nocľahov pre dve osoby v jedným z objektov z katalógu hotelov.
  • Počet nocľahov môže byť od 3 do 14 , v závislosti od typu Vouchera.
  • Vouchery je možné spájať, takže v rámci jedného pobytu je možné použiť niekoľko Voucherov a tak si dovolenku prispôsobiť vlastným individuálnym potrebám.
  • Voucher je platný 6 mesiacov odo dňa jeho vydania. Po uplynutí tejto doby, Voucher už nebude akceptovaný.
  • Pred výjazdom je nutné vo vybranom hoteli vykonať rezerváciu.
  • Po príchode do hotela, , je nutné za účelom oslobodenia od poplatku za nocľahy, predložiť svoj Voucher na recepcii.
  • Jediným povinným výdavkom pre držiteľa voucherov počas pobytu vo vybranom zariadení je poplatok za stravu. Jeho výšku a opis jedál podávaných v každom z objektov, nájdete v opise každého z hotelov v katalógu.
Prajeme Vám príjemnú dovolenku s voucherom!
Team OneTree